Καθαρισμός του μονοπατιού του Ασκληπιού στον Κεφαλοπόταμο Γοργογυρίου

Τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟΣ μαζί με νέα μέλη και εθελοντές προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό του μονοπατιού του Ασκληπιού στον Κεφαλοπόταμο Γοργογυρίου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

What are you looking for?
Skip to content