ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΕΝΑΟΣ¨

Την Τρίτη 25-04-2023 στο Δημοτικό σχολείο Γοργογυρίου Τρικάλων  υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το τελικό συνέδριο της Εταιρικής Σύμπραξης του έργου “ΑΕΝΑΟΣ” ,το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες...
What are you looking for?
Skip to content