ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΕΝΑΟΣ¨

Την Τρίτη 25-04-2023 στο Δημοτικό σχολείο Γοργογυρίου Τρικάλων  υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το τελικό συνέδριο της Εταιρικής Σύμπραξης του έργου “ΑΕΝΑΟΣ” ,το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες 2020”, χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τους συμμετέχοντες υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ Κεφαλοπόταμος , κος ‘Αγγελος Πατσιατζής, η ομιλία του οποίου όρισε την έναρξη του συνεδρίου.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου μεταδόθηκε μέσω live
streaming από την σελίδα Facebook Aenaos-Project.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

What are you looking for?
Skip to content